T407039

ALTERNATEUR

T405759

ALTERNATEUR 12V

185046320

ALTERNATEUR 12V

185046220

ALTERNATEUR 12V

185046360

ALTERNATEUR 12V

T412614

ALTERNATEUR 12V

2871A303

Série 1000, Série 1100 C

2871A305

Série 1000 - 6 cyl, Série 1100C - 4 cyl

Achat en ligne

2871A302

Nouvelle série 1000 - 4 cyl, Série 1100C - 4 cyl

Achat en ligne

2871A301

Série 1000 - 4 cyl, Série 1100C - 4 cyl, Série 1100A - 4 cyl

2871A157

Série 100 / Perama, 4.236

Magneti A127 (180°)

2871A166 (65A - 12V)

Lucas AC5RS (180°) Stud Connector

2871A003 (55A - 24V)
2871A004 (55A - 24V)

Lucas AC5RS (180°) Euro Connector

2871A146 (60A - 12V)
2871A001 (40A - 24V)

Magneti A127 - ventilateur interne (R/H)

2871A168 (85A - 12V)
2871A167 (100A - 24V)

Magneti A127 (R/H)

2871A165 (45A - 12V)
2871A141 (55A - 12V)
2871A163 (65A - 12V)
2871A160 (72A - 12V)
2871A007 (40A - 24V)

Magneti A127 (L/H)

2871A142 (55A - 12V)
2871A161 (65A - 12V)

Bosch (R/H)

2871C105 (55A - 12V - K1)
2871C202 (55A - 24V - N1)